Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2012

Η ελληνική παρουσία στην παγκόσμια αγορά ελαιολάδου την περίοδο 2011-2012


Ανάπτυξη
Η ελληνική παρουσία στην παγκόσμια αγορά ελαιολάδου την περίοδο 2011-2012, περιγράφεται σε μελέτη του γραφείου συμβούλου οικονομικών και εμπορικών υποθέσεων της ελληνικής πρεσβείας στην Βαρσοβία. Επίσης, καταγράφονται οι προοπτικές και γίνονται προτάσεις για την πολωνική αγορά. Αναλυτικότερα στην εν λόγω μελέτη αναφέρονται τα εξής:
Παγκόσμια Παραγωγή
Σύμφωνα με στοιχεία του Σεπτεμβρίου τ.ε., του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιολάδου ‘’ International Olive Council –IOC-’’-www.internationaloliveoil.org-, η παγκόσμια παραγωγή ελαιολάδου για το 2012/2013 καθώς υπολογίζεται ότι θα ανέλθει στους 2,75 εκ. τόνους περίπου, θα εμφανίσει μείωση έναντι του 2011/2012, περίοδο κατά την οποία η παραγωγή έφθασε στους 3,39 εκ. τόνους.
Όπως είναι γνωστό, κυριότερη παραγωγός χώρα παγκόσμια είναι η Ισπανία με ύψος παραγωγής την τελευταία τετραετία που κυμαίνεται μεταξύ 1 εκ. και 1,4 εκ. τόνων (ποσοστό 36%-41% παγκόσμιας παραγωγής), ενώ ακολουθούν οι:
Ιταλία με ύψος παραγωγής μεταξύ 430 και 600 χιλ. τόνων (16 έως 22% ),
Ελλάδα με ύψος παραγωγής μεταξύ 270 και 320 χιλ. τόνων (9 έως 10% ),
Τυνησία μεταξύ 150 και 170 χιλ. τόνων,
Τουρκία μεταξύ 70 και 140 χιλ. τόνων,
Μαρόκο μεταξύ 70 και 100 χιλ. τόνων,
Πορτογαλία μεταξύ 35 και 62 χιλ. τόνων,
Αργεντινή μεταξύ 15 και 27 χιλ. τόνων
ενώ τέλος μεταξύ 7-9 χιλ. τόνων παραγωγής βρίσκονται το Ισραήλ με την Γαλλία.
Τιμές παραγωγού
Σύμφωνα με τα ανωτέρω στοιχεία του IOC για την διακύμανση των διεθνών τιμών του έξτρα παρθένου ελαιόλαδου περιόδου 2012/2013, στην Ισπανία παρουσίασαν απότομη αύξηση στα τέλη Ιουνίου τ.ε. φθάνοντας τα 2,64 ευρώ/κιλό, ενώ ισορρόπησαν την τελευταία εβδομάδα του Οκτωβρίου τ.ε. στα 2,48 ευρώ/κιλό. Στην Ιταλία σε διάστημα δύο μηνών (από αρχές Αυγούστου τ.ε. μέχρι την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου τ.ε.) η τιμή παραγωγού αυξήθηκε από τα 2,38 ευρώ/κιλό στα 2,90 ευρώ/κιλό ενώ στα τέλη Οκτωβρίου τ.ε. ισορρόπησαν στα 2,84 ευρώ/κιλό.
Αντίστοιχη αύξηση κατά 13% παρουσίασαν οι τιμές παραγωγού στην Ελλάδα (από 1,82 ευρώ/κιλό που ήταν τέλη Ιουνίου τ.ε. στα 2,21 ευρώ/κιλό την τελευταία εβδομάδα του Οκτωβρίου τ.ε.), ενώ λόγω των προσδοκιών για μειωμένη συγκομιδή στην Ισπανία, αυξημένο ενδιαφέρον για αγορά ελαιολάδου υπάρχει και από τα κράτη μέλη της ΕΕ.
Εισαγωγές –Εξαγωγές παγκόσμια για το 2010/2011
Όσον αφορά στις παγκόσμιες εισαγωγές ανά χώρα, μεγαλύτερος εισαγωγέας είναι:
 1. οι ΗΠΑ με ποσότητες που το 2010/2011 έφθασαν στους 275 χιλ. τόνους,
 2. η ΕΕ με 121 χιλ. τόνους,
 3. η Βραζιλία με 62 χιλ. τόνους,
 4. ο Καναδάς με 40 χιλ. τόνους,
 5. η Ιαπωνία με 35 χιλ. τόνους,
 6. η Αυστραλία με 34 χιλ. τόνους.
 7. και η Κίνα με 30 χιλ. τόνους.
Όσον αφορά στις παγκόσμιες εξαγωγές ανά χώρα, μεγαλύτερος εξαγωγέας είναι:
 1. η ΕΕ με 424 χιλ. τόνους
 2. η Τυνησία με 120 χιλ. τόνους,
 3. η Τουρκία με 43 χιλ. τόνους
 4. και το Μαρόκο με 25 χιλ. τόνους.
Γενικότερα και κατά την περίοδο 2011/2012 οι εισαγωγές ελαιολάδου, παρουσίασαν σημαντική αύξηση από χώρες όπως, η Κίνα όπου και αυξήθηκαν κατά 35%, η Ρωσία όπου και αυξήθηκαν κατά 13%, η Ιαπωνία όπου και αυξήθηκαν κατά 18%, οι ΗΠΑ με αύξηση 7%, και η Βραζιλία με αύξηση 14%. Αντίθετα μείωση των εισαγωγών παρουσίασαν ο Καναδάς (κατά 4%) και η Αυστραλία (κατά 3%).
Ειδικότερα για τις εισαγωγές ελαιολάδου στις ΗΠΑ (μεγαλύτερος εισαγωγέας παγκόσμια μετά την Ιταλία) και στη Κίνα (μεγαλύτερη αύξηση εισαγωγών), σημειώνονται τα εξής :
 1. ΗΠΑ: Οι αμερικανικές εισαγωγές ελαιολάδου αναμένεται να φτάσουν τους 300.000 τόνους κατά το κλείσιμο της φετινής περιόδου. Μέχρι το τέλος Αυγούστου του 2012 ανήλθαν στους 290.227 τόνους, ποσότητα που είναι αυξημένη κατά +7% σε σχέση με την περίοδο 2010/2011. Το 65% των εισαγωγών αφορά παρθένο και έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, το 30% αφορά ελαιόλαδο λαμπάντε (οξύτητα άνω του 2%) και το 5% αφορούν πυρηνέλαιο. Το 81% περίπου των συνολικών αμερικανικών εισαγωγών ελαιολάδου προέρχονται από τις χώρες μέλη της ΕΕ, ενώ το υπόλοιπο από τρίτες χώρες. Η Ιταλία είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας ελαιολάδου προς τις ΗΠΑ, η Ισπανία βρίσκεται στη δεύτερη θέση, ενώ ακολουθούν η Τυνησία, η Αργεντινή και η Ελλάδα.
 2. Κίνα: Οι εισαγωγές ελαιολάδου για το 2011/2012, αναμένεται να φτάσουν τους 45.968 τόνους, παρουσιάζοντας αύξηση κατά +38% σε σχέση με την περίοδο 2010/2011. Κυριότερη χώρα εξαγωγής στην Κίνα είναι η Ισπανία ενώ ακολουθούν οι : Ιταλία, Ελλάδα και Τυνησία, ενώ παράλληλα σημειώνεται ότι το 85% των κινεζικών εισαγωγών αφορούν παρθένο ελαιόλαδο.
Ενδοκοινοτικό εμπόριο 2010/2011
Εισαγωγές μεταξύ κρατών-μελών ΕΕ:
Κυριότερη χώρα εισαγωγών στο χώρο της ΕΕ είναι η Ιταλία που απορροφά ποσοστό 51% από τις συνολικές εισαγωγές μεταξύ των κρατών-μελών (αντιστοιχεί σε ποσότητα περίπου 535 χιλ. τόνων), ενώ ακολουθούν:
η Γαλλία με ποσοστό 12% (αντιστοιχεί σε ποσότητα περίπου 106 χιλ. τόνων),
η Πορτογαλία με 9% (ποσότητα περίπου 74 χιλ. τόνων),
το Ην.Βασίλειο και η Γερμανία με ποσοστό 7% εκάστη (ποσότητα περίπου 63 χιλ. τόνων για την κάθε μία χώρα),
η Ισπανία με 3% (ποσότητα περίπου 25 χιλ. τόνων),
το Βέλγιο και η Ολλανδία με ποσοστό 2% η κάθε μία (ποσότητα περίπου 17 χιλ. τόνων).
Στην συνέχεια ακολουθούν οι κάτωθι οκτώ ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες εισάγουν ποσότητες κάτω των 10,000 τόνων, με κυριότερη την Πολωνία (εισαγωγές περίπου 9,8 χιλ. τόνων), ενώ ακολουθούν
η Αυστρία (εισαγωγές περίπου 9,6 χιλ. τόνων),
η Σουηδία (εισαγωγές περίπου 8,3 χιλ. τόνων),
η Ιρλανδία (εισαγωγές περίπου 6,4 χιλ. τόνων),
η Τσεχία (εισαγωγές περίπου 6,3 χιλ. τόνων),
η Δανία (εισαγωγές περίπου 6 χιλ. τόνων),
η Ρουμανία (εισαγωγές περίπου 5,8 χιλ. τόνων)
και η Φινλανδία με ποσότητα εισαγωγών στους 2,6 χιλ. τόνους
ενώ υπογραμμίζεται ότι όλες οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες δεν αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα, εισάγουν ποσότητες λιγότερες των 2,5 χιλ. τόνων.
Εξαγωγές μεταξύ κρατών-μελών ΕΕ
Κυριότερη χώρα εξαγωγών στην ΕΕ είναι η Ισπανία η οποία εξήγαγε στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες περίπου 630 χιλ. τόνους (ποσοστό 72% των συνολικών ευρωπαϊκών εξαγωγών) με χώρες προορισμού την Ιταλία (καλύπτει ποσοστό 65% των συνολικών ισπανικών εξαγωγών), την Πορτογαλία (καλύπτει ποσοστό 13% των συνολικών ισπανικών εξαγωγών), την Γαλλία (καλύπτει ποσοστό 10% των συνολικών ισπανικών εξαγωγών) και το Ην. Βασίλειο (καλύπτει ποσοστό 6% των συνολικών ισπανικών εξαγωγών).
Στην συνέχεια ακολουθεί η Ιταλία, που είναι και ο δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών και εξήγαγε περίπου 142 χιλ. τόνους προς άλλες ευρωπαϊκές χώρες (ποσοστό 16% των συνολικών ευρωπαϊκών εξαγωγών), κυρίως σε Γερμανία (καλύπτει ποσοστό 31% των συνολικών ιταλικών εξαγωγών), Γαλλία (ποσοστό 23%), Ην.Βασίλειο (ποσοστό 13%), Ισπανία (ποσοστό 6%), Βέλγιο και Ολλανδία (ποσοστό από 4% η κάθε μία).
Όσον αφορά στην Ελλάδα, είναι ο τρίτος μεγαλύτερος εξαγωγέας στον χώρο των κρατών μελών ΕΕ και εξήγαγε κατά το 2010/2011, περίπου 80 χιλ. τόνους προς τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, με κυριότερο προορισμό την Ιταλία στην οποία κατευθύνθηκε ποσοστό άνω του 70% των συνολικών ελληνικών εξαγωγών, ενώ ακολουθούν Γερμανία και Ην.Βασίλειο.
Τάσεις στη διεθνή αγορά, κινήσεις ανταγωνισμού
Προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής:
Το σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο επεξεργάζεται ο αρμόδιος Επίτροπος για τη Γεωργία και την Ανάπτυξη της Υπαίθρου κ. Dacian Ciolos, στόχο έχει και όσον αφορά στο ελαιόλαδο, να προσφέρει την απαραίτητη ενίσχυση στον κλάδο για τη διάθεση του προϊόντος του, καθώς διαπιστώνεται ότι η κατανάλωση εντός και εκτός Ευρώπης έχει μεγάλα περιθώρια αύξησης. Με άξονες την αναδιάρθρωση του κλάδου, τον έλεγχο της ποιότητας, την αλυσίδα προστιθέμενης αξίας, τις μεθόδους προώθησης του προϊόντος, την λειτουργία του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιολάδου και τον ανταγωνισμό με τις τρίτες χώρες, θεωρείται ότι με το ανωτέρω σχέδιο δράσης, μπορεί να θωρακισθεί ο κλάδος από την κρίση την οποία αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια και να βοηθηθούν οι παραγωγοί να αντεπεξέλθουν στη συνεχή μείωση του εισοδήματός τους.
Συγκέντρωση εξαγωγών
Η Ιταλία αν και με διαφορά η δεύτερη χώρα παραγωγής στην ΕΕ, μεταβάλλεται σε πρώτη χώρα διακίνησης εντός και εκτός ΕΕ, εκμεταλλευόμενη τις εισαγόμενες ποσότητες κυρίως από Ισπανία και στην συνέχεια από Ελλάδα. Άρα κατ’ ουσία, η Ιταλία προσθέτοντας τις εισαγόμενες από Ισπανία και Ελλάδα ποσότητες, εξάγει στην συνέχεια κυρίως προς ΗΠΑ (καλύπτουν ποσοστό περίπου 33% των συνολικών ιταλικών εξαγωγών) και Γερμανία (καλύπτουν ποσοστό περίπου 31% των συνολικών ιταλικών εξαγωγών).
Συγκέντρωση παραγωγής
Αναφέρεται η περίπτωση του ισπανικού συνεταιρισμού Hojiblanca Group (βρίσκεται στην Ανδαλουσία, στην επαρχία της Cordoba), ο οποίος προήλθε από την συγχώνευση το 2009 των δύο μεγαλύτερων ισπανικών συνεταιρισμών, Hojiblanca (www.hojiblanca.com) και Cordoliva (www.cordoliva.com), ο οποίος με την συνένωση αντιπροσωπεύει 25.000 μικρούς παραγωγούς με ύψος παραγωγής τους 80.000 τόνους ετησίως. Η εταιρεία, στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της έχει συνάψει το 2009 και συμβόλαιο δημιουργίας joint venture (50/50) με τον αμερικανικών συμφερόντων πολυεθνικό όμιλο επιχειρήσεων Cargill (www.cargill.com). Το προαναφερόμενο joint venture με την επωνυμία ‘’Mercaóleo’’, λειτουργεί πλήρως αυτοματοποιημένο εργοστάσιο συσκευασίας ελαιολάδου (στην πόλη Antequera) από τον Οκτώβριο του 2009, (επένδυση της τάξης των 18 εκ. Ευρώ, με δυνατότητα συσκευασίας 100 εκ. λίτρων ελαιολάδου ετησίως) και έχει στόχο τη κατάκτηση της ηγετικής θέσης στη παγκόσμια αγορά ελαιολάδου.
Μέθοδοι παραγωγής
Η Ισπανία όταν το 1985 είχε εισέλθει στην τότε ΕΟΚ, παρήγαγε περίπου 400 χιλ. τόνους ελαιολάδου.
Σήμερα παράγει μεταξύ 1-1,4 εκ. τόνων, καθώς παρά την μείωση των επιδοτήσεων προς τους παραγωγούς, κατάφερε με σύγχρονες καλλιεργητικές μεθόδους (πυκνή φύτευση όπου τα δένδρα τοποθετούνται κοντά το ένα στο άλλο, δεν ψηλώνουν πάνω από 2 μέτρα και είναι εύκολη η συλλογή του καρπού με την χρήση μικρών τρακτέρ), να πολλαπλασιάσει την παραγωγή μειώνοντας παράλληλα το κόστος της.
Νέες εξαγωγικές αγορές
Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω προαναφερόμενα στοιχεία, κυριότερη χώρας κατεύθυνσης των εξαγωγών αποτελούν οι ΗΠΑ. Πέραν όμως αυτής, την τελευταία τριετία ικανές ποσότητες ελαιολάδου άρχισαν να κατευθύνονται κυρίως προς Κίνα, Ιαπωνία αλλά και προς Βραζιλία, Καναδά και Αυστραλία.
Νέα ανταγωνιστικά προϊόντα
Πέραν των κραμβέλαιου και ηλιελαίου, τα τελευταία χρόνια αρχίζουν και κάνουν περισσότερο αισθητή την παρουσία τους, υπόλοιπα προϊόντα ελαίων όπως π.χ. ρυζέλαιο, λινέλαιο, βασιζόμενα κυρίως στις φαρμακευτικές τους ιδιότητες (φυτικές ίνες, βιταμίνες, πλούσια σε Ω λιπαρά, καταπολέμηση της αρτηριακής πίεσης κλπ).
Χώρες παραγωγής, προγράμματα προώθησης
 1. To ισπανικό Εμπορικό Επιμελητήριο της Jaen, σε συνεργασία με την Περιφέρεια της Jaen, τον Ισπανικό Οργανισμό Εξωτερικού Εμπορίου (ICEX) και τον Οργανισμό Προώθησης της Καταλωνίας ACC1Ó (www.acc10.ca , έδρα Barcelona, με Γραφεία Προώθησης σε 34 χώρες του Εξωτερικού), επιδοτεί πρόγραμμα προώθησης του ελαιολάδου σε συγκεκριμένες χώρες του εξωτερικού (στο εγγύς μέλλον σε Η.Α.Ε. –Dubai-, Τσεχία, Πολωνία και στο απώτερο μέλλον Ινδία και Ν.Κορέα), μέσα από την παρουσίαση των προϊόντων πέντε εταιρειών του τομέα (Olivar de Segura –περιοχή Puente de Génave-, Aceites del Sur/Coosur SA –Vilches-, Blocerba SL -de Bailén-, Derprosa Film SL -Alcalá la Real- και Alfareros de Arjonilla SL –Arjonilla-)
 2. Όπως είναι γνωστό η Αργεντινή αποτελεί μία από τις κυριότερες παραγωγούς χώρες στην Ν. Αμερική, ενώ μόνο για το Α’ τρίμηνο του 2011 οι εξαγωγές ελαιολάδου σε αξία, έφθασαν στα 30 εκ. $. Παρά όμως τις ισχυρές εξαγωγές, η κατανάλωση σε εθνικό επίπεδο παραμένει χαμηλή (κατά κεφαλήν 125 γρ. ετησίως). Για να ανατραπεί η ανωτέρω κατάσταση και να τονωθεί η εσωτερική ζήτηση, με πρωτοβουλία των βιομηχανιών της περιοχής ‘’La Rioja’’, αναζητούνται νέοι τρόποι προώθησης, με στόχο να περιληφθεί και το ελαιόλαδο στην ‘’εθνική κουζίνα’’ στην οποία ήδη βρίσκονται προϊόντα όπως είναι : το βοδινό, η ‘’dulce de leche’’ και τα ‘’empanadas’’. Αν τελικά ευοδωθούν οι ανωτέρω προσπάθειες, σε μεσοπρόθεσμη βάση θα αυξηθεί και η ζήτηση, άρα σε μακροπρόθεσμη και οι εξαγωγές.
Μικρές συσκευασίες
Καθώς στις βόρειες ευρωπαϊκές χώρες- όπως η Πολωνία, το ελαιόλαδο δεν εντάσσεται στην διατροφικές συνήθειες του πληθυσμού, άρα είναι περιορισμένης χρήσης π.χ. στη σαλάτα, η συσκευασία άνω του ενός λίτρου είναι σχεδόν απαγορευτική, η συσκευασία του 1 λίτρου εμφανίζει αναλογικά τις λιγότερες πωλήσεις, ενώ οι συσκευασίες που διακινούνται συνήθως είναι αυτές των 750 και 500 ml και στην συνέχεια αυτή των 250 ml. Η παραπάνω ιδιαιτερότητα, εμφανίζεται όχι μόνο σε χώρες της Β. Ευρώπης αλλά και σε άλλες χώρες όπως π.χ. η Ιαπωνία, στην οποία η συσκευασία που πωλείται περισσότερο είναι αυτή των 250 ml.
Πρόβλημα νόθευσης προϊόντος
Σύμφωνα με αναφορές του έγκυρου ιστοτόπου ‘’The Olive Oil Times’’ (http://www.oliveoiltimes.com/tag/olive-oil-adulteration ), λόγω του μεγάλου όγκου διακίνησης του προϊόντος παγκόσμια καθώς και των μεγάλων περιθωρίων κέρδους, παρουσιάζεται πρόσφορο έδαφος σε ασυνείδητους ‘’επιχειρηματίες’’ οι οποίοι νοθεύουν το προϊόν. Χαρακτηριστικά παραδείγματα στον ανωτέρω ιστότοπο αναφέρονται, για το ιταλικό ελαιόλαδο ιδιαίτερα για ποσότητες που εξάγονται στη Κίνα, καθώς και για ισπανούς επιχειρηματίες του κλάδου. Από την άλλη πλευρά και για να περιορισθούν τα ανωτέρω φαινόμενα αισχροκέρδειας, τα οποία πλήττουν το σύνολο του κλάδου και των παραγωγών, βελτιώνονται από τις κρατικές αρχές οι μηχανισμοί και τα μέσα ελέγχου ποιότητας του προϊόντος. Παράλληλα αναπτύσσονται και διακρατικές συνεργασίες όπως π.χ. το αμερικανικό ίδρυμα ‘’ UC Davis Olive Center’’ με το αυστραλιανό ‘’Australian Oils Research Laboratory’’, τα οποία σε συντονισμένες έρευνες εξέτασαν την ποιότητα των κυριότερων πωλούμενων στην Καλιφόρνια ελαιολάδων , τα οποία ήταν τα ιταλικά Colavita, Star, Bertolli, Filippo Berio, Pompeian και Lucini, το καλιφορνέζικο California Olive Ranch και το αυστραλιανό Cobram Estate .
Όσον αφορά τις συνεχείς προσπάθειες πάταξης του ανωτέρω φαινομένου, οι οποίες καταβάλλονται από πλευράς των εμπλεκόμενων ελληνικών φορέων, σημειώνουμε δειγματοληπτικά αυτές του ελληνικού Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, το οποίο μεταξύ άλλων, λειτουργεί ήδη δύο αναγνωρισμένα με ISO εργαστήρια πιστοποίησης της ποιότητας του ελαιολάδου, σε ελαιοπαραγωγικές περιοχές της χώρας μας (Χανιά και Καλαμάτα), ενώ πρόκειται να λειτουργήσει στο μέλλον και τρίτο εργαστήριο στη Μυτιλήνη.
Παραγωγή στην Ελλάδα, συσκευασία σε τρίτες χώρες
Σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία, επιτρέπεται η παραγωγή του προϊόντος στην Ελλάδα και η συσκευασία του σε τρίτες ευρωπαϊκές χώρες όπως π.χ. Ιταλία, Γερμανία, Βέλγιο κλπ., ακόμα και αν αφορά προϊόντα ΠΟΠ.
Ελληνικές Εξαγωγές Ελαιολάδου παγκόσμια για το 2011
Όπως προκύπτει από ανάλυση των στοιχείων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, που αφορούν τις ελληνικές εξαγωγές ελαιολάδου παγκόσμια και περιλαμβάνονται χώρες στις οποίες οι εξαγωγές μας υπερβαίνουν τους 200 τόνους, κυριότερη χώρα προορισμού των εξαγωγών μας είναι η Ιταλία η οποία και απορροφά μερίδιο συνολικών εξαγωγών, όσον αφορά τις ποσότητες 71% και όσον αφορά στην αξία 60% (προς Ιταλία εξάγεται κατά κανόνα χύμα άρα και φθηνότερο προϊόν).
Σημειώνεται ότι παρόμοια εικόνα με αυτήν των εξαγωγών στην Ιταλία, παρουσιάζουν και οι εξαγωγές μας προς Ισπανία (1,3% σε ποσότητα και 0,5% σε αξία) και προς Ρουμανία (0,4% σε ποσότητα και 0,2% σε αξία).
Όσον αφορά τις συνολικές μας εξαγωγές, πέραν της Ιταλίας υπάρχουν ακόμη επτά χώρες στις οποίες εξάγουμε ποσότητες άνω των 1000 τόνων, οι οποίες είναι : η Γερμανία, οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Ρωσία, η Κίνα, η Αυστραλία και το Ην.Βασίλειο. Συνολικά οι οκτώ προαναφερόμενες χώρες συγκεντρώνουν μερίδιο 89,2% των εξαγωγών μας όσον αφορά στην ποσότητα και 86,3% όσον αφορά στην αξία.
Σας επισυνάπτουμε το πλήρες κείμενο της μελέτης σε αρχείο μορφής .pdf
Πηγή: paseges.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Διαβαζουμε και προτεινουμε

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Design Blog, Make Online Money